Новини

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА, КОЯТО ДА СЛУЖИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РЕМОНТНИ И ОБНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ПРИ „МБАЛ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД“

Във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни и обновителни дейности в Първо отделение по вътрешни болести при „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД“ и необходимостта от изготвяне на прогнозна количествено – стойностна сметка, която да служи за определяне на прогнозна стойност на поръчката, „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД кани всички заинтересовани лица за участие в провеждана на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки пазарна консултация.

Покана

29.03.2024