Покана за пазарни консултации

Във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни и обновителни дейности в Отделение по педиатрия при „М...

Повече