Новини

Места за специализанти, финансирани от държавата в „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД за 2023г.

Места за специализанти финансирани от държавата в „Многопрофилна болница за активно лечение -Асеновград“ ЕООД за 2023г. – заявяване на интерес – тук