Новини

Периодична доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Периодична доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД”

 

Приложение 1 – Номенклатура 2014

Приложение 2 – Договор – проект