Новини

Абонаментно обслужване по поддръжка, ремонт и профилактика на медицинска апаратура, инсталация и съоръжения находящи се в МБАЛ Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване по поддръжка, ремонт и профилактика на медицинска апаратура, инсталация и съоръжения находящи се в МБАЛ Асеновград ЕООД“

 

[important]

1. Покана

[/important]