Новини

Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

“Доставка на хранителни продукти  след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД.”

                   
ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ:

  1. Условия за участие
  2. Приложение № 2 
  3. Приложение № 3
  4. Приложение № 4
  5. Приложение № 5
  6. Спецификация