Новини

Доставка на Лапароскопски инструменти за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изходящ номер: 170 от дата 11/02/2014

Публичната покана е утвърдена със заповед № 56 /11.02.2014г. на Управителя на МБАЛ-Асеновград ЕООД.

Кратко описание
„Лапароскопски инструменти за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД”;

Срок за получаване на офертите
Дата: 20/02/2014 Час: 15:00

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/02/2014

 

[important]Покана[/important]