СТРУКТУРА

Отделението разполага с: Мамограф, компютърен томограф /КТ/, 1 графичен  пост, 1 скопичен пост, 2 мобилни рентгенови апарата

ДЕЙНОСТ

Извършват се всички видове рентгеноскопични и рентгенографични изследвания на скелета, белодробна и храносмилателна системи; пълна гама специализирани и контрастни изследвания на отделителната система; томографии, КАТ-скенер, контрастни изследвания.
Отделението е лицензирано, с доказан професионален престиж,  на 24-часов режим на работа.
Медицинският екип е висококвалифициран с богата практика и висок професионализъм.
В отделението работят: 5-ма лекари – 3-ма със специалност „Образна диагностика“ и 2-ма лекари-специализанти  по „Образна диагностика“, 10 рентгенови лаборанти  и 1 санитар.

Началник отделение – Д-р КАЛИНОВ
Ординатори : Д-р ПЕТРОВА,    Д-р СИМОВ                                                                                                                     
Лекари-специализанти: Д-р ГЕОРГИЕВА,  Д-р   СТОЙКОВА                                                                                               
Старши рентгенов лаборант –  С. ШИШКОВА

Телефон: 0331/ 20 459
GSM : 0886 349870