І. Диагностично-консултативен блок

Приемно-консултативни кабинети:

/1/ Кабинет Акушерство и гинекология

/2/ Кабинет Вътрешни болести

/3/ Кабинет Нервни болести

/4/ Педиатричен кабинет

/5/ Хирургичен кабинет

/6/ Кабинет УНГ болести

/7/ Кабинет ОАИЛ

/8/ Кабинет Съдебна медицина

/9/ Манипулационна

 

ІІ. Медико-диагностични лаборатории

  • Клинична лаборатория
  • Микробиологична лаборатория;

 

III.  Отделения без легла:

  • Отделение за хемодиализно лечение
  • Отделение по образна диагностика;
  • Отделение по  физикална терапия и рехабилитация;
  • Отделение по патологоанатомия;