Административно-стопански блок

I. Администрация Организатор стопански дейности  –  тел. 0331/ 20  451 Информационно звено    –    тел. 0331/ 20  413 Счетоводство     –   тел. 0331/ 20  455 Каса    –   тел. 0331 /20  420 Деловодство    –   тел. 0331/ 20  456 Личен състав    –   тел. 0331/ 20  454 ТРЗ   …

Диагностично-консултативен блок

І. Диагностично-консултативен блок Приемно-консултативни кабинети: /1/ Кабинет Акушерство и гинекология /2/ Кабинет Вътрешни болести /3/ Кабинет Нервни болести /4/ Педиатричен кабинет /5/ Хирургичен кабинет /6/ Кабинет УНГ болести /7/ Кабинет ОАИЛ /8/ Кабинет Съдебна медицина /9/ Манипулационна   ІІ. Медико-диагностични лаборатории Клинична лаборатория Микробиологична лаборатория; III.  Отделения без легла: Отделение за хемодиализно лечение Отделение по …

Отделение по спешна медицина

СТРУКТУРА Устройството и оборудването на  Отделението по спешна медицина е съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина” Отдлелението е разполага със : – място за информационно обслужване и регистриране на пациентите – шокова зала – манипулациоона – стая за наблюдение В отделението има 4 легла, като 2 от леглата са разположени в Шокова зала и 2 в …

Стационарен блок