21.03.2023г

ОБЯВА за търг с тайно наддаване – тук

20.03.2023г

Места за специализанти финансирани от държавата в „Многопрофилна болница за активно лечение -Асеновград“ ЕООД за 2023г. – заявяване на интерес – тук

 

08.03.2023г

Конкурс за заемане на длъжността:

„Лекар,специализант по образна диагностика“  – тук

 

28.02.2023г

ОБЯВА за търг с тайно наддаване – тук

 

12.07.2022г

МБАЛ-АСЕНОВГРАД има нов рентгенов апарат

        На 12.07.2022 г. официално бе открит  новият  рентгенов  апарат в МБАЛ Асеновград. На тържеството присъстваха д-р Христо Грудев -кмет на Асеновград,председателят на Общинския съвет Драгомир Георгиев, депутатът и бивш управител на болницата д-р Иван Червенков, граждани и служители на болницата. Новият апарат е на стойност 240 000 лв. и средствата за закупуването му са изцяло от бюджета на МБАЛ-Асеновград. Цялата процедура по закупуването е стартирала през 2021 год. Завеждащият отделение по образна диагностика доктор Красимир Калинов сподели, че това е дигитален рентген от ново поколение. Д-р Калинов приветства всички с „Добре дошли и ги поздрави с днешния ден, защото той е много хубав за МБАЛ – Асеновград и факта, че за първи път от 35 години се подменя графичният рентгенов апарат в болничното заведение е повод за празник. Апаратурата на едно отделение по образна диагностика се ползва от всички и конкретно тази апаратура намалява многократно лъчевото натоварване на пациентите и в същото време неколкократно повишава качеството на рентгенографиите. Новият апарат има много по-малко рентгеново излъчване, което не натоварва пациента и персонала и е с много по-големи диагностични възможности, качеството на рентгеновото изображение е на много по-високо ниво и по-добре помага за разчитане на евентуални заболявания и болестни процеси. Високотехнологичният апарат е жизнено необходим за работата на болницата. Той ще се ползва не само от жителите на общината.Болницата обслужва и жителите на община Лъки, на община Садово, а също и целият трафик на всички произшествия, които настъпват по пътищата на нашата община.

Д-р Калинов изказа благодарности към Д-р Червенков, към управителя на болницата – д-р Мария Даракчиева и  към ръководството на община Асеновград.

Д-р Иван Червенков също сподели „Радвам се, че процедурата, която започнах като управител на лечебното заведение през втората половина на 2021г. със закупуване на нов апарат за образна диагностика  намери своята пълна реализация днес. Апаратът е закупен изцяло със средства на болницата, както и всички строително-ремонтни дейности в отделението са извършени с такива. В тези трудни за всички години това е гаранция за доброто управление и показва финансовата стабилност на болницата, както е било винаги до сега за разлика от много лечебни заведения в страната. Уредът е съвсем нов, произведен през 2021г. , дигитален и с много възможности, което предполага дълга експлоатация, високо качество на извършваните изследвания и по-ниски натоварващи дози за пациентите. Спокойно може да се каже, че това е качествено ново ниво в развитието на образната диагностика в града. Да е честита новата придобивка на Отделението, да е честито на хората от община Асеновград“.

06.07.2022г
Конкурс за заемане на длъжността
„Началник Отделение по диализно лечение“ в „МБАЛ – Асеновград“ЕООД за срок от 3 години – виж повече

 

01.06.2022г

„МБАЛ-Асеновград“ ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ – виж тук

 

 

14.03.2022г

График  за ваксинация и реваксинация  на ваксина PFIZER / Пфайзер/, Janssen, Moderna за защита  против COVID -19

                                     През м. февруари 2022г.                   

 

02.02.2022 г.      / сряда   /                        от  08.00 ч.         до  12.30 ч.

 1. 02.2022г. / петък/                           от  13.30 ч.         до 18.00   ч.

05.02.2022 г.   /събота  /                            от   09.00 ч.         до 14.00   ч.

 

07.02.2022г.   /понеделник /                   от    08.00 ч.         до 12.30 ч .          

09.02.2022 г.  / сряда   /                             от    08.00 ч.         до 12.30 ч.

11.02.2022г.   / петък  /                               от    13.30 ч.        до  18.00ч.

12.02.2022г. / събота /                                от    09.00ч.          до  14.00ч.

 

14.02.2022г. /понеделник/                      от    08.00ч.         до  12.30ч.

16.02.2022г. / сряда  /                               от     08.00ч.        до   12.30ч.

18.02.2022г.  / петък  /                               от     13.30 ч.       до  18.00 ч.

19.02.2022г.  / събота  /                             от     09.00 ч.       до  14.00 ч.

 

21.02.2022г.  /  понеделник /                   от  08.00 ч.          до  12.30 ч.

23.02.2022г. /   сряда /                               от  08.00 ч.        до    12.30 ч.

25.02.2022г. / петък /                                  от  13.30 ч.       до      18.00ч.

26.02.2022г. / събота/                                 от  09.00ч.         до     14.00ч.

 

28.02.2022г. /понеделник/                        от08.00                до 12.30ч.

 

 

24.01.2022г.

През настоящия месец Януари 2022г., ваксинационния кабинет на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД ще работи по следния график:

24.01.2022г. /понеделник/         от  08:00ч. до  18:00ч.

25.01.2022г. /вторник/                  от  13:30ч. до 17:30ч.

26.01.2022г. /сряда/                      от 08:00ч. до 12:30ч.

27.01.2022г. /четвъртък/           от 08:00ч. до 12:30ч.

28.01.2022г. /петък/                      от 13:30ч. до 17:30ч.

29.01.2022г. /събота/                  от 09:00ч. до 15:00ч.

 

1.11.2021г.

През настоящия месец Ноември, ваксинационния кабинет на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД ще работи по следния график:

02.11.2021г. / вторник/              от  13.30 ч.         до 16.30ч.

04.11.2021г. / четвъртък/            от 13.30 ч.         до  16.30ч.

06.11.2021г. / събота /                 от 08.30ч.          до   14.30ч.

07.11.2021г. /неделя/                  от 08.30ч.             до14.30ч.   

09.11.2021г. / вторник/                от  13.30 ч.         до 16.30ч.

11.11.2021г. / четвъртък/             от 13.30 ч.         до  16.30ч.

13 .11.2021г. / събота /                 от 08.30 ч.         до   14.30ч.

14.11.2021г.  / неделя/                  от 08.30ч.          до   14.30ч.

16.11.2021г. / вторник/                 от  13.30  ч.         до 16.30ч.

18.11.2021г. / четвъртък/              от  13.30.ч.        до  16.30ч.

20.11.2021г. / събота  /                   от 08 .30ч.         до  14.30 ч.

23.11.2021г.  /вторник /                  от  13.30 ч.        до 16.30ч.

25.11.2021г. / четвъртък/               от   13.30 ч.        до  16.30ч.

27.11.2021г. / събота /                     от 08 .30ч.         до 14.30ч.

30.11.2021г. / вторник /                   от  13.30 ч.      до 16  .30ч.

 

 29.10.2021г.  

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че поради засилен интерес, ваксинационния кабинет на лечебното заведение ще работи извънредно на 31.10.2021г. – неделя, от 8.30 до 14.30 часа.

 

 28.10.2021г.

Кметът на община Асеновград доктор Христо Грудев подписа споразумение за партньорство с Министерството на здравеопазването (МЗ) за подготовка и изпълнение на проект по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, Приоритетна ос 9 – „Подкрепа на здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014 г. – 2020 г.). Чрез реализацията на проекта +МБАЛ – Асеновград“ ЕООД ще получи целево безвъзмездно финансиране в размер на 359 820,79 лева за изграждане на инсталация за производство на кислород, с капацитет на захранване – 30 болнични легла. Така, при пълна заетост на болничните легла, над половината от леглата с изграден достъп до кислород ще разполагат с такъв, произведен от собствена инсталация.

Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта, са: проектиране, изграждане на сграда за нуждите на новата система и доставка и монтаж на генераторната система.

Производството на собствен кислород с медицинско приложение е световна практики в големите болници. Той е жизненоважен фактор в условията на пандемии и извънредни ситуации, при които консумацията и нуждата от кислород се увеличава многократно. А това води до бързо изчерпване на наличните количества и до възникване на необходимост от спешни, ежедневни външни доставки, които не винаги могат да бъдат редовни. Съвкупността от посочените фактори може да  допусне риск за живота и здравето на пациентите.

С изграждането на самостоятелна инсталация за производство на кислород, ползван за медицински нужди, „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД  ще осигури възможността за навременна медицинска помощ и като начало частична, а по-късно и пълна независимост от външни доставки на кислород.

22.10.2021г.

С оглед повишения интерес и водени от нашата отговорност пред гражданите на Община Асеновград  за предпазването им от коварното заболяване – COVID-19 чрез провеждане на ваксинация, Ваксинационния кабинет на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД ще работи извънредно и в

неделя – 24.10.21г от 8.30 до 14.30 часа. При повишен интерес, кабинета ще работи и след 14.30 часа в посочения ден.

Кабинета разполага с всички, разрешени за употреба в страната  ваксини, като е възможно да направите своя избор между тях.

 

15.10.21г.

 

4.10.2021г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че ще осигури „зелен коридор“ за желаещите да се ваксинират срещу коронавирус първа игла през  месец  Октомври  2021г.    както следва:

5.10.21г. – от 13.30 до 16.30ч.

7.10.21г. – от 9.00 до 12.00ч.

9.10.21г. – от 08.30 до 14.30ч.

12.10.21г. – от 13.30 до 16.30ч.

14.10.21г. – от 13.30 до 16.30ч.

16.10.21г. – от 08.30 до 14.30ч.

19.10.21г. – от 09.00 до 12.00ч.

21.10.21г. – от 09.30 до 12.00ч.

23.10.21г. – от 08.30 до 14.30ч.

26.10.21г. – от 09.30 до 12.00ч.

28.10.21г. – от 13.30 до 16.30ч.

30.10.21г. – от 08.30 до 14.30ч.

В посочените дати, ден събота –  9, 16, 23 и 30 е предвидена само ваксина на Пфайзер !

За реваксинация – втора игла през м. Октомври 21г., освен посочените по-горе дати, кабинета ще работи по следния график:

6.10.21г. от 08.00 до 09.00 ч.

8.10.21г. от 12.00 до 13.00 ч.

11.10.21г. от 13.30 до 14.30 ч.

13.10.21г. от 11.00 до 03.00 ч.

15.10.21г. от 08.00 до 09.00 ч.

18.10.21г. от 08.00 до 09.00 ч.

20.10.21г. от 12.00 до 13.00 ч.

25.10.21г. от 18.30 до 19.30 ч.

28.10.21г. от 13.30 до 16.30 ч.

6.10.21г. от 08.00 до 09.00 ч.

20.09.2021.

Корекция и допълнителни часове за провеждане на ваксинации в „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД за м. Септември 2021г. – втора доза и зелен коридор:

21.09.21г. – от 12 до 13ч.

22.09.21г. – от 8.30 до 12.30ч. – зелен коридор

24.09.21г. – от 13 до 15ч.- зелен коридор

25.09.21г. – от 08 до 09ч.

26.09.21г. – от 8.30 до 12.30ч.

27.09.21г. – от 11 до 13ч.

28.09.21г. – от 11 до 13ч.

29.09.21г. – от 13 до 14ч.

30.09.21г. – от 08 до 09ч.

8.09.2021г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че поради висока ангажираност на персонала, извършващ имунизациите, на 19.09.21г. такива няма да се проведат.

Лечебното заведение се извинява за причиненото неудобство !

31.09.2021г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че ще осигури „зелен коридор“ за желаещите да се ваксинират срещу коронавирус през        месец  Септември  2021г.    както следва:

5.09.21г. – от 08.30 до 12.30часа

11.09.21г. – от 08.30 до 12.30часа

19.09.21г. – от 08.30 до 12.30часа – отменена дата

22.09.21г. – от 08.30 до 12.30часа

26.09.21г. – от 08.30 до 12.30часа

Ваксинацията ще се извършва във ваксинационния кабинет на лечебното заведение – каб.№ 6 на втори етаж, ново крило на сградата. 

Лечебното заведение разполага с всички, разрешени за употреба в страната  ваксини, като е възможно да направите своя избор между тях.

28.07.2021г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че ще осигури „зелен коридор“ за желаещите да се ваксинират срещу коронавирус през    м. Август както следва:

1.08.21г. – от 08.30 до 12.30часа

8.08.21г. – от 08.30 до 12.30часа

14.08.21г. – от 08.30 до 12.30часа

22.08.21г. – от 08.30 до 12.30часа

29.08.21г. – от 08.30 до 12.30часа

31.08.21г. – от 08.30 до 12.30часа

Ваксинацията ще се извършва във ваксинационния кабинет на лечебното заведение – каб.№ 6 на втори етаж, ново крило на сградата. 

Лечебното заведение разполага с всички, разрешени за употреба в страната  ваксини, като е възможно да направите своя избор между тях.

30.06.2021г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че ще осигури „зелен коридор“ за желаещите да се ваксинират срещу коронавирус през    м. Юли както следва:

03.07.21г. – от 08.30 до 13.30часа

11.07.21г. – от 08.30 до 13.30часа

17.07.21г. – от 08.30 до 13.30часа

24.07.21г. – от 08.30 до 13.30часа

Ваксинацията ще се извършва във ваксинационния кабинет на лечебното заведение – каб.№ 6 на втори етаж ново крило на сградата.

28.06.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

Днес, посланикът на Малтийския орден  г-жа Урсула Мария Дзуколи    посети МБАЛ-Асеновград  и подари медицинска апаратура – дефибрилатор за отделението по педиатрия.  Дарението беше предоставено на управителя на болницата д-р Иван Червенков.

Г-жа Урсула Мария Дзуколи  разгледа отделението и на кратко се  запозна с дейността на лечебното заведение.Тя изрази надежда,че дарената апаратура ще улесни работата на педиатрите и ще помогне на нуждаещите се пациенти.

Като припомни девиза на малтийския орден “ Защита на вярата и грижа за болните“ тя пожела  ползотворни  срещи и  бъдеща съвместна работа.

22.06.2021г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД организира подвижен ваксинационен кабинет за населените места на Община Асеновград.

Кабинета ще стартира своята дейност на 24.06.21г. от с. Червен -14.00 часа; с. Долнослав – около 14.50ч.; с. Горнослав – 15.30ч.; с. Тополово – 16.10ч. и с. Новаково около 17.00часа. Ще бъдат използвани помещенията, предоставени от съответните кметства – здравна служба или други подходящи.

Ще бъде прилагана само COVID-19 Vaccine Moderna, с която разполагаме в момента.

19.06.21г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че лечебното заведение ще осигури  коридор на желаещите да се ваксинират срещу коронавирус с COVID-19 Vaccine Moderna на  22.06.21г. от 8.30 до 13.30 часа.

COVID-19 Vaccine Moderna е ефективна за предпазване от COVID-19 при хора на и над 18 години. Ваксината COVID-19 Vaccine Moderna се прилага като две инжекции в горната част на ръката през интервал от 28 дни.

Ваксинацията ще се извършва във ваксинационния кабинет на лечебното заведение – каб.№ 6 на втори етаж ново крило на сградата.

4.06.21г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че лечебното заведение ще осигури „зелен коридор“  за желаещите да се ваксинират срещу коронавирус в следните дни и часове за м. ЮНИ :

06.06.21г. – от 08.30 до 13.00часа

12.06.21г. – от 08.30 до 13.00часа

27.06.21г. – от 08.30 до 13.00часа

Ваксинацията ще се извършва във ваксинационния кабинет на лечебното заведение – каб.№ 6 на втори етаж ново крило на сградата.

На разположение са използваните в страната  четири  вида  ваксини, като е възможно да направите своя избор между тях.

14.05.21г.

На основание писмо на МЗ и препоръките на Националния ваксинационен щаб, свързани с прилагането на разрешените за употреба в страната ваксини срещу COVID-19, уведомяваме желаещите да се ваксинират за следните основни принципи:
–  Прилагане на втора доза на ваксина Vaxzevria се извършва не по-рано от 10-та седмица от датата на поставяне на първа доза с оглед постигане на по-висока ваксинална ефективност. При доказана необходимост, втората доза може да се постави в периода 28-84 ден от датата на първата доза,
съгласно Кратката характеристика на продукта;
– Ваксината Vaxzevria не се прилага на жени под 60 г. с повишен риск от тромбози и/или анамнеза за тромбоцитопения;
– Всички лица, получили първа доза Vaxzevria, които не са проявили сериозни нежелани странични реакции, могат да се имунизират с втора доза от същата ваксина;
– Лицата, които са ваксинирани с първа доза Vaxzevria и не желаят да получат втора доза от същата ваксина, могат да получат доза от и РНК ваксина (Comirnaty) не по-рано от 84 дни от първата доза Vaxzevria и тогава имунизацията се счита за завършена (Протокол № 22/19.04.2021);
– При лица, заболели от COVID-19 след прилагане на първа доза на ваксина с двудозов режим на имунизация, втората ваксина се поставя не по-рано от 6 месеца след лабораторно потвърждаване на диагнозата;
– Преболедували от COVID-19 могат да се ваксинират с пълна имунизационна схема не по-рано от 3 месеца след лабораторно потвърждаване на диагнозата.

13.05.21г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че на 15.05.21г. е организиран „зелен коридор“ за желаещите да се ваксинират срещу коронавирус.

Ваксинацията ще се извършва във ваксинационния кабинет на лечебното заведение – каб.№ 6 на втори етаж ново крило на сградата от 08.30 до 14.00часа на 15.05.2021г. 

На разположение са използваните в страната  четири  вида  ваксини, като е възможно да направите своя избор между тях.

Ваксината на „Янсен“ е насочена главно към туристическата индустрия,  преди старта на летния сезон, тъй като ваксината е еднодозова и може да се издаде сертификат веднага след нея.

Зелени коридори лечебното заведение ще осигури и в следните дни и часове до края на м. Май:

20.05.21г. – от 14.00 до 17.00часа

24.05.21г. – от 08.30 до 14.00часа

29.05.21г. – от 08.30 до 14.00часа

30.05.21г. – от 08.30 до 14.00часа

11.05.21г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че на 21.05.21г. от 9.00 до 16.00 часа  ще се извършват безплатни профилактични прегледи от водещи специалисти офталмолози.

За възрастни, прегледите ще се извършват на паркинга на лечебното заведение  в специално оборудван автомобил.

Деца ще бъдат консултирани в каб. № 7 на втори етаж ново крило на лечебното заведение.

Записване – на регистратура на лечебното заведение или на тел. 0331/20 416.

Ще се извършат до 100 прегледа за деня, пропорционално за възрастни и деца.

 

11.05.21г.

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД уведомява гражданите на Община Асеновград, че на 12.05.21г. е организиран „зелен коридор“ за желаещите да се ваксинират срещу коронавирус.

Ваксинацията ще се извършва във ваксинационния кабинет на лечебното заведение – каб.№ 6 на втори етаж ново крило на сградата от 08.30 до 13.30часа на 12.05.2021г. 

На разположение са използваните в страната три вида ваксини, като е възможно да направите своя избор между тях.

7.04.2021г.

Община Асеновград поднесе подарък на лечебното заведение по повод професионалния празник на работещите в сферата на здравеопазването – 7-ми Април. Дарението бе връчено лично от зам. Кмета по хуманитарни дейности инж. Петър Петров. Той придостави подърака на управителя на лечебното заведение  д-р Иван Червенков и пожела на медиците силен дух и здраве, за да помагат на пациентите си както и до сега. От името на кмета на града д-р Христо Грудев бе отправен и поздравителен адрес.

Послания и подаръци по повод Световния ден на здравето бяха поднесени и от Военно формирование 24490 в града и архирейския наместник отец Йордан Георгиев. Военослужещите поднесоха поздравителен адрес а от архирейското наместничество лечебното заведение получи икона с лика на Божията майка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Червенков на свой ред благодари за вниманието и подаръците и също пежела здраве и по-хубави дни на жителите на Община Асеновград.

08.09.2020г.

РОТАРИ КЛУБ АСЕНОВГРАД С БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА 

Ротари клуб Асеновград дари на МБАЛ – Асеновград два диспенсъра.

Те ще бъдат поставени на входа на лечебното заведение.Това е само част от инициативата.

Апаратурата  подпомага борбата с епидемията от коронавирус и беше приета с благодарност от екипа на МБАЛ Асеновград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2020г.

07.07.2020г.

Всички проби на персонала са отрицателни. Това буди задоволство на този етап поради факта, че правилно се използват ЛПС и се спазват всички правила за работа в създалата се обстановка.  

29.06.2020г.

Във връзка с получен като резултат положителен тест за коронавирусна инфекция у пациент, приет за лечение в „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД, лечебното заведение ще извърши PCR тестове на контактните служители. Разходите по предстоящите изследвания ще са за сметка на лечебното заведение.

26.02.2020г.

На 25.02.2020г., Управителя на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД подписа ДОГОВОР с РЗОК-Пловдив за оказване на болнична медицинска помощ по Клинични пътеки и медицинска помощ по изпълнение на Амбулаторни процедури и Клинични процедури. Договорените дейности и определените за тях суми ще бъдат обявени на сайта на лечебното заведение.

20.02.2020г.

На 18.02.2020г. бе подписан ДОГОВОР за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ № 161289 между НЗОК и „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД за извършване на специализирани медико-диагностични изследвания от пакет ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА. Договорът влиза в сила от 1 Януари 2020г., като пакета включва следните основни дейности при съответни цени, заплащани от РЗОК за здравноосигурени лица:

 • Компютърна аксиална или спирална томография -90лв.
 • Мамография на двете млечни жлези – 21лв.
 • Интравенозна холангиография – 24.5 лв.
 • Венозна урография – 24.5 лв.
 • Рентгенографя на кости или стави- 9.5 лв.
 • Рентгенография на череп – 15.5 лв.
 • Рентгенография на гръден кош и бял дроб – 15.5 лв.
 • Ехографска диагностика – 15.5 лв.
 • Томография на гръден кош и бял дроб – 24.5 лв
 • Рентгеново изследване на хранопровод, стомах – 24.5 лв.
 • Рентгеново изследване на тънки черва – 24.5 лв.
 • Иригография – 24.5 лв.
 • Други.

В заплащането не се включва стойността на контрастната материя. За извършване на посочените дейностти е необходимо да се представи „Направление за медико-диагностична дейност“ / бл. МЗ-НЗОК №4/.

За провеждане на съответното изследване не се изисква заплащане на суми по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от здравноосигурените лица, които са освободени от заплащането им на основание чл. 37, ал.4 от ЗЗО.

Лицата, които са с прекъснати здравноосигурителни права или неосигурени, заплащат дейностите на касата на ЛЗ съгласно утвърден  ценоразпис, срещу издаване на съответните документи.

05.09.2019г.

С Решение № 2063/28.08.2019г. Общински съвет – Асеновград разреши на управителя на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД да създаде дъщерно дружество за извънболнична помощ – „Диагностично-консултативен център-Асеновград“ ЕООД.

29.05.2019г.

Считано от 21.05.2019г.  АЯР  промени ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ  серия О , регистрационен № 5225 на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД, като в нея е включен и новия компютърен томограф.

С тази промяна, от настоящия момент лечебното заведение стартира преустановените до момента изследвания – компютърна томография /скенер/.

13.05.2019г.

На основание чл. 89 и следващите от КТ и във връзка с чл. 68.ал.7 от ЗЛЗ,  със Заповед № 132/30.04.2019г., „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД  обявява конкурс за началник отделения. Обявата е публикувана на 13.05.2019г. във в-к Вестител,  бр.963 от 10-16 май 2019г.  Срока за подаване на документи започва да тече от датата на публикуване.  виж тук

22.04.2019г.

В „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД е доставен и монтиран нов компютърен томограф /скенер/. Апарата подлежи на тестове и след издаване на съответните документи от АЯР ще влезе в експлоатация.  Разположен е на мястото на стария скенер, като помещението е основно санирано и пригодено към изискванията на новия.

03.01.2019г.

Днес в 11.00 ч.  комисия, назначена със заповед на управителя на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД отваря офертите по обществена поръчка с предмет – „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“

07.12.2018г.

Конкурс за старша акушерка в АГО

06.11.2018г.

Във връзка с честване Празника на Сухопътните войски, по покана на Командира на 4-ти  Артилерийски полк – полковник Л. Мишев,  „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД  участва в общоградския турнир по стрелба с 9мм. пистолет Макаров. Отбора на ЛЗ завоюва  почетното трето място в дисциплината „ПРЕЦИЗНА СТРЕЛБА“.

  „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД изказва своята благодарност към всички военнослужащи  в лицето на техния Командир- полк. Мишев, които и в мирно време нееднократно са доказали  своята хуманност, като им пожелава много здраве и успехи в професионален и личен план.  

 ГРАМОТИ

02.10.2018г.

  „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД организира безплатни профилактични прегледи и консултации, вкл. ехография на коремни органи с гастроентеролога на ЛЗ –  Д-р Биляна Тенева.

  Д-р Тенева ще извършва  прегледите  на 20 и 27.10. 2018г. в приемно -консултативния кабинет на отделението  /ново крило на сградата, ет.2/ от 8.30 до 15.00 часа в посочените дни.   

  За записване и повече информация от 07.30 до 15.00 часа на един от посочените телефони:

0331/20474 – вътрешно отделение.

0894/693-513 – д-р Тенева.

 

25.05.2018г.

  Във връзка с наближаващия празник на Отделението по Хирургия към „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД, в рамките на организираните „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ на 02.06 и 09.06 2018г. ще бъдат извършвани безплатни хирургични прегледи и консултации / вкл. ехографии/ .

  Прегледите ще бъдат извършвани в приемно-консултативния кабинет на отделението  /ново крило, ет.2/ от 9.00 до 12.00 часа в посочените дни.    За записване и повече информация от 07.30 до 14.00 часа на един от следните телефони:

0331/20433 -мед. секретар.

0886/351-552 – хирургично отделение

0895/291-666 – ст. мед. сестра

  23.05.2018г.

  Управителя на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД подписа Договорите за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, извършване на амбулаторни процедури и извършване на клинични процедури с Националната здравноосигурителна каса. През настоящата 2018г. лечебното заведение ще работи по 118 КП, 11 АПр и 1 КПр.

  И през 2018г. остават прогнозните бюджети за извършена дейност, поради което ще бъде прецизиран и ограничаван приема на пациенти / след предварителен преглед/ в рамките на отпуснатите ежемесечни средства.

  Точните наименования и цени, по които НЗОК заплаща извършената дейност ще бъдат качени на сайта на ЛЗ.

23.01.2018г.

От началото на 2018г. от всички лекари, сестри и помощен персонал, работещи в сградата на бол-ницата се изисква заплащане на такса за паркиране на паркинга пред сградата, в работно за тях време.

В тази връзка, на 19.01.2018г. при Председателя на Общински съвет Асеновград с вх. № И-13/19.01. 2018г.   и копие до Кмета на Общината с вх. № 14-00-355/19.01.2018г. , е депозирана подписка от 274 лекари, сестри и помощен персонал, работещи в сградата за промяна на общинската наредба и не заплащане на такса от служителите, които  работят тук.

Очакваме бърза реакция от страна на Общинска администрация по създадения проблем.

21.01.2018г.

 

15. 12. 2017г.

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68 от Закона залечебните заведения обявявам КОНКУРС за следните длъжности в „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД :

IMGконкурси2017

20.10.2016г.

На 19.10.2016г. се проведе извънредно отчтетно-изборно събрание на Регионална колегия на БЛС – Пловдив. След събранието, на официална церемония по случай Деня на българския лекар, се връчиха грамоти и почетен знак на БЛС на номинираните за лекар на годината от Пловдивската колегия.

 За лекар на годината получиха отличие:

1. Д-р Кр. Вангелова – началник на отделението по УНГ болести при  „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД.

2.Д-р К. Ганева – кардиолог в медицински център.

Отличена с грамота за млад лекар бе и д-р Т. Ангелова – лекар специализант в Отделение по педиатрия на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД.

Колективът на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД поздравява отличените колеги, като им пожелава крепко здраве и все така дръзновени при упражняване на най-хуманната и отговорна професия.

 6.10.2016г.

По благотворителна инициатива „Българската Коледа“ в рамките на Кампания 2015/2016г. „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД получи като дарение нов Ехограф с цветен доплер, окомплектован с три броя трансдюсера модел SonoScape S 2.

Апарата е предназначен за Отделението по Педиатрия на ЛЗ, където е монтиран и работи за нашите малки пациенти.

„МБАЛ-Асеновград“ ЕООД изказва своята благодарност на всички дарители и на Президента на Република България.

 img_7105

20.09.2016г.

Уведомяваме гражданите на Община Асеновград, че съгласно проект “ Спри и се прегледай“ по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г., „МБАЛ-АСЕНОВГРАД“ ЕООД е одобрена за провеждане на скринингови изследвания в направления:

1. Рак на млечната жлеза

2. Рак на маточната шийка

3. Рак на дебелото черво и ректума.

До 29.09.2016г. предстои подписване на договор с РЗИ-Пловдив.

20.09.2016г.

С оглед предстоящо въвеждане на регистрацонна система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на болнична медицинска помощ чрез биометрични идентификатори на пациентите, „МБАЛ-АСЕНОВГРАД“ ЕООД закупи, монтира и има пълна готовност да заработи по новите правила, считано от началото на м. октомври 2016г.

Устройствата са разположени във всички стационарни отделения с оглед избягване струпване на пациенти пред регистратура на лечебното заведение и забавяне на процеса. 

Успоредно с вземане на биометрични данни ще продължи да се работи по досегашната система за чекиране на пациентите с представяне на личен документ, което ще се извършва на регистратурата на ЛЗ до второ решение на НЗОК.

19.09.2016г.

   На 15.09.2016г. УПРАВИТЕЛЯТ НА „МБАЛ-АСЕНОВГРАД“ ЕООД ПРИСЪСТВА НА АКРЕДИТАЦИОНЕН СЪВЕТ В МЗ, КЪДЕТО ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВИ И ЗАЩИТИ ДОКЛАДА СИ ПО ПРОВЕДЕНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.           В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ПРИСЪЖДА :

 • оценка на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда;

 • оценка на отделните медицински и други дейности на лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда;

 • оценка на обучението на студенти и/или специализанти в лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда.

19.08.2016г.

  Със задоволство отчитаме не отлив, а напротив – повишен интерес на лекари специалисти и новозавършили лекари към „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД.

  През юли 2016г. тук започна работа млад лекар с призната специалност по „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“. Колегата смени досегашния дългогодишен патологоанатом, към който изказваме искрена благодарност за годините, отдадени на лечебното ни заведение.

   От 22.08.2016г. в „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД на постоянен трудов договор започва работа трети лекар с призната специалност по         „ГСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“. Лечебното заведение обмисля варианти за безплатни профилактични консултативни прегледи за пациенти, използвайки наличната високо-технологична апаратура. 

  През м.септември 2016г. в „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД  започва работа втори лекар с призната специалност по „НЕФРОЛОГИЯ“.

  Десет са лекарите, провеждащи своята специализация в отделенията на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД.

 Убедени сме, че това ще повиши нивото на оказвана медицинска помощ на територията на Община Асеновград.

24.06.2015г.

      Отделението по Хемодиализа на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД чества 20г. от създаването си.

      Юбилейното тържество ще се състои на 01.07.2016г. от 12.00. часа в заседателната зала на лечебното заведение. 

       ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ КОЛЕГИ !!!!!! 

04.04.2016г.

     „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД ще отбележи Деня на здравето с празнична вечер на 08.04.2016г. от 19.30 часа в ресторант САНИ-Асеновград. Ще бъдат обявени и традиционните номинации за лекар на 2015г., специалист по здравни грижи за 2015г. и др.

    Очакваме всички работещи в сферата на здравеопазването.

За информация :

тел.  0331 / 20 456  и  0331 / 20 453

24.03.2016г.

 IMG конкурси 2016

10.02.2016г.

  „МБАЛ-Асеновград“ЕООД приключи отчетната 2015г. В годишния отчет на Управителя на ЛЗ е отразено запазване на дейността при запазени нива на компетентност на всички болнични отделения. Наличния брой специалисти е достатъчен  за извършване на дейности по осигуряване специализацията на новозавършили лекари  по всички основни медицински специалности. Към момента в лечебното заведение провеждат специализацията си 9 млади колеги, като още 4-ма са пред завършване на специализация в друго лечебно заведение. Това гарантира кадровата осигуреност на „МБАЛ-Асеновград“ЕООД през следващите години. 

   „МБАЛ-Асеновград“ЕООД завършва годината и с отлични финансови резултати. Въпреки наложените едностранно от РЗОК лимити, лечебното заведение завърши годината с положителен финансов резултат. Прогнозната стойност на  печалбата за 2015г. след преизчисляване на данъчните временни и постоянни разлики е около 66 000 лв.

   Настоящият Управител на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД поема дружеството през 2004г., когато то е на загуба с  823 000лв.. Тази загуба е покрита в периода до края на   2008г.. От 2009г. дружеството ежегодно регистрира печалба, като към края на 2014г. натрупаната печалба от предходни години достига до над 774 000лв.

  С прогнозната стойност през 2015г., „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД е Общинско търговско дружество с акумулирана печалба от  около 840 000лв. 

    01.01.2016г.

    Управителят на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД поздрави всички пациенти на ЛЗ, като на всеки подари новогодишен подарък с пожелание за бързо възстановяване и една здрава 2016г.

 

IMG_6340 IMG_6341 IMG_6342 IMG_6346 IMG_6347 IMG_6348 IMG_6352IMG_6344 IMG_6349IMG_6354

                                                     Ч.Н.Г. 2016г.

   „МБАЛ-Асеновград“ЕООД поздравява всички свои служители и граждани на Община Асеновград, като им пожелава много здраве, щастие и благополучие през настоящата 2016г.

 20.11.2015г.

    „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   и   ГЛОРИЯ   канят всички служители в сферата на здравеопазването в Община Асеновград  на КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНО ТЪРЖЕСТВО в р-т САНИ на 18.12.2015г. от 19.30 часа. 

                       Christmas (1)

       Информация и записване в деловодство на ЛЗ.

     Тел.  0331 / 20 456 – Николова

    20.11.2015г.

   „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  се включи в Общоградския турнир по стрелба с пистолет „Макаров“, посветен на 19-ти ноември – Празник на Сухопътните войски. Отбора се класира на трето място.

                  Gramota-1_resized (1)                 Gramota-2_resized

    12.09.2015г.

   В изпълнение на проект “ Библии за българските политици, академични среди, учители, лекари и общественици“, Фондация „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“  с координатор на проекта и автор на две от книгите, проф.д-р Дечко Свиленов, всички лекари на „МБАЛ-Асеновград“ЕООД получиха луксозно издание на Библията   ( издание на Св.Синод на Българска православна църква). 

   „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  благодари  на  проф.д-р  Свиленов за оказаното внимание и прекрасните авторски книги.

    4.09.2015г.

   „МБАЛ-АСЕНОВГРАД”ЕООД  закупи  видеосистема за гастроентерологични изследвания и терапия  от водещ в световен мащаб производител на флексибилни ендоскопи.

    Апаратурата е от последно поколение и със своето високо качество на образа (HDTV), предоставя най-доброто възможно качество на изображението за ендоскопи, което дава възможност за наблюдение на капилярите, мукозната структура и др.

    Видеосистемата е снабдена и със специална филтрираща светлината система за улесняване наблюдението на капилярите и други структури на повърхността на лигавицата и определянето на съмнителни области.

    С нея могат да се извършват  всички видове манипулации от рутинни изследвания и диагностика до извършване на най-сложни миниивазивни операции в гастроинтестиналния тракт, като това е чрез безкръвен достъп,  без да се прилага „отворена” хирургия. Това от своя страна премахва риска, съпътстващ сложните хирургични операции и последващия дълъг възстановителен период. С тази апаратура е възможно да се прави архив с високо качество на изображението и визуализация на фината кръвоносна система, който да помогне за проследяване на ефекта от терапията и пост оперативните процеси.

   Ендоскопите са по-малко травматични за пациента, което  улеснява въвеждането им и маневрирането с тях.

 

   04.08.2015г.

IMG-page-001 (1)

 27.07.2015г.

      Към 23.07.2015г., лечебното заведение достигна и превиши с 9% средствата определени за месеца от здравна каса. Потвърди се прогнозата ни, че средствета, отпускани от касата ще покриват дейността по лечение на пациенти до 20-то число на месеца. Във всички отделения се изработват листи на чакащите, до колкото това е възможно за болница за активно лечение.

     22.07.2015г.

     „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  уведомява  своите  пациенти,  че от днес  към  II-ро Вътрешно отделение започва работа лекар-гастроентеролог.

        Убедени сме, че това ще допренесе значително за подобряване обслужването на пациентите на лечебното заведение.

     21.07.2015г.

    „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  благодари на телевизия ТВ САТ КОМ за  ангажираността и коректното отразяване на събитията по наложеното ограничение при финансиране на лечебните заведения за 2015г..

    Като резултат от съвместните  действия на целия личен състав   сме уверени, че през оставащите месеци на годината няма да се почустват сериозни сътресения в дейността на лечебното заведение.

     10.07.2015г.

    Към 10.07.2015г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  достигна 50% от определения от РЗОК-Пловдив лимит на финансиране. Това предполага изчерпване на силно орязаните средства за лечение на здравноосигурени граждани от Общината до 20.07.2015г.

    За редуцираните средства в  докладна е уведомен собственика на дружеството, вкл. Кмета на Община Асеновград.

    Лечебното заведение обмисля варианти  за преустановяване на приема към тази дата или търсене на варианти за допълнително финансиране.

    9.07.2015г.

   Бдителни журналисти от местната кабелна телевизия  ТВ САТ КОМ публикуваха „новина“, че отделението по хирургия е глобено с 1 600 лв. за допуснати писмени пропуски при попълване на документи на 8 броя клинични пътеки през 2014г..

   Ще се радваме, ако същите тези журналисти бъдат така адекватни в позицията си за наложените лимити на лечебните заведения през настоящата 2015г..

    6.07.2015г.

     Днес, 6.07.2015г., „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД  получи  като  дарение 31 пана на фотографи от града, оформени като изложба в местната библиотеката за майските празници. До 10.07.2015г. паната ще бъдат поставени в рамки и изложени в лечебното заведение.

    „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД  изказва  благодарност  на  дарителите !!