„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД

гр. Асеновград

ул. „ Ал. Стамболийски“ 28

Управител:  0331 / 20 450 ; 0331 / 6 24 81

Гл. мед. сестра 0331 / 20 453

Регистратура: 0331 / 20 411 ; 0331 / 20 416 ; GSM : 0887 322 079

Счетоводство: 0331 / 20 455

E-mail: mbal_asenovgrad@abv.bg