11.05.2021г.
„МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните свободни работни места за лекари:
1. Лекар с необходимата квалификация за работа в неонатологичен сектор на АГО.