Договорни партньори

МЗ ; РЗОК-Пловдив ; УМБАЛ „СВ. Георги“ АД ; ЦСМП – Пловдив; Множество фармацевтични фирми  и такива за медицински консумативи;   

 

Клинични пътеки

ДОГОВОР ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ С РЗОК ЗА 2018г.   УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОКАЗВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ   ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 14 към договор 161323/25.02.2020    

 

Свободни работни места

 

Търгове и конкурси

Ценоразпис

Заповед за актуализация на ценоразписа: Заповед 7 Заповед 91 Заповед 132 Ценоразпис – тук    

 

За пациента

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ. Болницата работи по договор със Здравна каса по обявените клинични пътеки и клинични процедури. Приема в лечебното заведение е в планов и спешен порядък. 1. Плановият прием се осъществява след извършен преглед в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение при представяне на направление за хоспитализация.