„ МБАЛ-Асеновград“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни от  Комисията за защита на личните данни  с идентификационен номер 24252.

За справка: Регистър на вписаните администратори на лични данни

„ МБАЛ-Асеновград“ ЕООД предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта в регистратура на лечебното заведение.

 

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – издаване на съобщение за раждане.
  • На основание на – Закон за гражданската регистрация – чл.43
  • Орган по предоставяне на административната услуга – Управител на МБАЛ.
  • Срок на представяне – до 7-ми ден след раждане на детето
 • Образец
 • Заплащане – не се заплаща за услугата.

 

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – издаване на съобщение за смърт
  • На основание на – Закон за гражданската регистрация – чл.55
  • Орган по предоставяне на административната услуга – дежурен лекар
  • Срок на представяне – 3 часа след констатиране на смъртта
 • Образец
 • Заплащане – не се заплаща за услугата

 

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ/ДЕКЛАРАЦИЯ С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ПОДПИС ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Приемане на заявление за припознаване
  • На основание на – Семеен кодекс – чл.65
  • Орган по предоставяне на административната услуга – дежурен лекар
  • Срок на представяне – до 3-ти ден след раждане на детето
 • Образец
 • Заплащане – не се заплаща за услугата.

 

ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ ЛЕКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Издаване на болничен лист след проведено болнично лечение
  • На основание на – Наредба за медицинската експертиза – чл. 7
  • Орган по предоставяне на административната услуга – лекуващ лекар
  • Срок на представяне – в деня на изписване на пациента
 • Образец
 • Заплащане – не се заплаща за услугата.

 

ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ ЛЕКАР В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Издаване на болничен лист в Отделение по спешна медицина
  • На основание на – Наредба за медицинската експертиза – чл. 7
  • Орган по предоставяне на административната услуга – дежурен лекар в ОСМ
  • Срок на представяне – в деня на извършения преглед
 • Образец
 • Заплащане – не се заплаща за услугата.

 

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Издаване на дубликат на болничен лист
  • На основание на – Наредба за медицинската експертиза – чл. 53
  • Орган по предоставяне на административната услуга – деловодител
  • Срок на представяне – в деня
 • Заплащане – съгласно ценоразпис на ЛЗ за 2019г. – 5лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ/МЕД.РЕЦЕПТИ, ПРЕДПИСАНИЯ, ПРОТОКОЛИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ЕПИКРИЗИ И ДР./

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Издаване на медицински документи
  • На основание на – Закон за здравето – чл. 27, Национален рамков договор
  • Орган по предоставяне на административната услуга – лекар в отделение
  • Срок на представяне – в деня
 • Заплащане – съгласно ценоразпис на ЛЗ за 2019г.

 

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕТАПНА ЕПИКРИЗА ПРИ ПРИВЕЖДАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ ЕДНО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В ДРУГО

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Издаване на етапна епикриза
  • На основание на – Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 23
  • Орган по предоставяне на административната услуга – началник на отделение/дежурен лекар
  • Срок на представяне – в деня на привеждане
 • Образец
 • Заплащане – не се заплаща за услугата.

 

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕПИКРИЗА ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Издаване на епикриза
  • На основание на – Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 24
  • Орган по предоставяне на административната услуга – началник на отделение/лекуващ лекар
  • Срок на представяне – в деня на изписване на пациента от лечебното заведение
 • Образец
 • Заплащане – не се заплаща за услугата.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЦИЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОПИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Предоставяне на здравна информация за пациента
  • На основание на – Закона за здравето – чл. 28б, ал. 1
  • Орган по предоставяне на административната услуга – началник на отделение/лекуващ лекар
  • Срок на представяне – в деня, съгласно Правилник за вътрешния ред в ЛЗ
 • Заплащане – за предоставяне на здравна информация не се заплаща
 • копия на документи – съгласно ценоразпис на ЛЗ за 2019г.

ЗАПОЗНАВАНЕ НА НАСЛЕДНИЦИ И РОДНИНИ ПО ПРАВА И ПО СРЕБЪРНА ЛИНИЯ ДО ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪС ЗДРАВНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИНАЛИЯ ПАЦИЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Разговор с роднините и предоставяне на съответни документи
  • На основание на – Закона за здравето – чл. 28б, ал. 3
  • Орган по предоставяне на административната услуга – началник на отделение/лекуващ лекар
  • Срок на представяне – в деня
 • Заплащане – не се заплаща за услугата.
 • копия на документи – съгласно ценоразпис на ЛЗ за 2019г.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КРЕМАЦИЯ

 • Информация за представяната услуга
  • Услуга – Издаване на разрешение за кремация на починал в лечебното заведение пациент
  • На основание на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници – чл.20, ал. 1
  • Орган по предоставяне на административната услуга – началник на отделение/лекуващ лекар
  • Срок на представяне – в деня
 • Образец
 • Заплащане – не се заплаща за услугата.