Новини

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на  обществена поръчка с предмет:
“Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ – Асеновград ЕООД
                   
                            ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ:

  1. Условия за участие;
  2. Образец на оферта;
  3. Методика за определяне на комплексната оценка;
  4. Спецификации – Приложение № 1, 2 и 3;
  5. Декларации – Образец № 1 – 5;
  6. Проект на договор;


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *