СТРУКТУРА

Разполага с 30 болнични легла,
– Хирургични – 30
– Операционни зали
– Зала за лапароскопска интервенция
– Приемно-консултативен кабинет

ДЕЙНОСТ

В отделението работят 7 лекари –  5 от тях са с призната специалност „ Хирургия“,  1 със специалност „Кардиология“ и 1 специализант по хирургия , 11 мед.сестри и 8 санитари.
Хирургично отделение осигурява планова и спешна хирургична помощ на пациентите.
Извършват се първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на стомашно-чревния тракт, както и хепатобиларна патология, включително и на панкреаса.
Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и заболявания, гнойносептични заболявания; заболявания на млечната и щитовидна жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците; оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции.

За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременна лапароскопска апаратура.
Пациентите се обслужват от висококвалифициран медицински персонал.

Началник отделение – Д-р Кожухаров
Ординатори –    Д-р Бочуков,   Д-р Пандов  Д-р Гърков  Д-р Уена,  Д-р Аргиров, Д-р Цанев
Старша мед. сестра –  Г. Коватлиева

Телефони:
0331 / 20 425 – мед.сестри
0331 / 20 486 – лекари
GSM : 0886 35 15 52