СТРУКТУРА

Отделението разполага разполага с 10 легла и  Приемно – консултативен кабинет.

ДЕЙНОСТ

В отделението се извършват планови и спешни операции.
Разполага с аудиометър и ушен микроскоп,тимпанометър,ЕКГ апарат.
В отделението работят 2 лекари,5 мед.сестри

Началник отделение – Д-р Г. ХАДЖИЛАМБРЕВ
Ординатор – Д-р К. ВАНГЕЛОВА
Старша мед. сестра – К. КАРАЛАНОВА

Телефон: 0331 / 20 406