СТРУКТУРА

Разполага със 9 диализни поста, позиционирани в две зали, вкл. жълта зала. Възможност за диализиране на пациенти в ОАИЛ.
Кабинет за диспансерно наблюдение на болни с ІІ и ІІІ стадий на ХБН  на парадиализно лечение;
Сектор за домашен патронаж и подготовка на болни за перитониална диализа;
Технически сектор – сектор за подготовка обработка на технологична вода;

ДЕЙНОСТ

Отделението е специализирано за лечение на пациенти с ТХБН, обострена ХБН и ОБН, чрез различни форми на „извънбъбречни методи за очистване на кръвта”.
Обособени са 5 функционални сектора за лечение:
– Конвенционална периодична бикарбонатна хемодиализа.
– Сектор домашна амбулаторна перитонеална диализа.
– Сектор за лечение на пациенти с ОБН и обострена ХБН.
– Диспансер за болни с напреднала ХБН и преддиализен стадий и подготовка за диализно лечение.
– Диспансер за болни подходящи за бъбречна трансплантация.

В отделението работят 4 лекари – двама със специалност Вътрешни болести и 1 със специалност нефрология, 8 медицински сестри, 2 технолози, 4 санитари.
Отделението работи на трисменен режим на работа и разполага с модерна апаратура за подготовка на диализната вода по метода обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.

Началник отделение – Д-р Н.ГЕОРГИЕВА
Ординатори – Д-р ЦВЕТКОВА, Д-р КЕРЕДЧИЕВ, Д-р ПАНАЙОТОВ.
Старша мед. сестра –Л. ТРЕНДАФИЛОВА
Телефони: 0331/ 20 435 – лекари
0331 / 20 434 – мед.сестри

GSM : 0886 / 349 198