СТРУКТУРА
Разполага с 35 легла :
-гинекологични – 6 легла
-патологична бременност – 9 легла
-родилни – 10
-неонатологични – 10

– Приемно-консултативен кабинет
– Операционна зала
– Родилна зала
– Септична родилна зала
– операционна към родилна зала

За осъществяване на оперативна дейност отделението разполага с 2 операционни зали, оборудвани с апарат за обща анестезия и инструментариум; интерупционна зала; лапароскопски интервенции.

ДЕЙНОСТ

Отделението осигурява качествена акушеро-гинекологична помощ на нуждаещите се.
Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност.
Родилната зала е оборудвана с реанимационна система, осигуряваща аспирация, подаване на кислород, директна топлина за първи грижи за новороденото.
В сектор патологична бременност чрез ултразвуково изследване се проследява развитието на плода.
Висококвалифициран екип от медицински специалисти осъществява диагностика и лечение на възпалителни заболявания, оперативно лечение на преканцерозни, доброкачествени новообразувания и други заболявания на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и при медицински показания.
В отделението работят  7 лекари – 5 с призната специалност Акушерство и гинекология, 12 акушерки и 6 санитари.

Началник отделение – Д-р Б. ЧЕРВЕНКОВ
Ординатори – Д-р ИВАНОВ, Д-р ТОПЧИЯН, Д-р КУЗМАНОВ, Д-р КЪЛЕВ, Д-р МУРАД.

Лекар специализант –   Д-р КЪЛЕВА 

Старша акушерка – А. Георгиева

Телефони: 0331 / 20 464 – лекари
0331 / 20 439 – акушерки
GSM : 0886 35 18 45