Обемът дейност в аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на отделенията в лечебното заведение.
Има изградена локална компютърна мрежа.
Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата.

Управител – м.ф. ГАНЕВА
Телефон: 0331/ 20 407
GSM : 0887 / 322 305

Обемът дейност в аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на отделенията в лечебното заведение.

Има изградена локална компютърна мрежа.

Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата.

Управител – м.ф. ГАНЕВА

Телефон: 0331/ 20 407

GSM: 0887 / 322 305