Към 23.02.2022г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  търси да назначи :

„МБАЛ-Асеновград“ ЕООД търси да назначи мед. сестра за работа в отделение по Хирургия.

 

Към 11.05.2021г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  търси да назначи :

   1. Медицинска сестра за отделение по Педиатрия-2.

   2. Акушерка за отделение по Акушерство и гинекология – 1.

   3. Медицинска сестра за Детска стая на АГО – 1.

   4. Медицинска сестра за Отделение по хемодиализа – 1.