Към 19.02.2024 МБАЛ АСЕНОВГРАД обявява конкурс:
„Лекар,специализант по анестезиология и интензивно лечение“ – 1 място – тук

Към 13.09.2023 МБАЛ АСЕНОВГРАД обявява конкурс:
„Лекар,специализант по Акушерство и Гинекология“ – 1 място – тук

Към 10.08.2023 МБАЛ АСЕНОВГРАД обявява:
Места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата – тук

Към 29.03.2023 МБАЛ АСЕНОВГРАД обявява конкурс:
„Лекар,специализант по Хирургия“ – 1 място – тук

Към 13.02.2023 МБАЛ АСЕНОВГРАД обявява конкурс:
„Лекар,специализант по Нервни болести“ – 1 място – тук

Към 20.01.2023 МБАЛ АСЕНОВГРАД обявява конкурс:
„Лекар,специализант по Образна диагностика“ – тук

Към 31.10.2022 МБАЛ АСЕНОВГРАД обявява конкурс:
„Лекар,специализант по Педиатрия“ – тук

Към 18.10.2022 МБАЛ АСЕНОВГРАД обявява конкурс:
„Лекар,специализант по хирургия“ – тук

Към  26.09.2022 МБАЛ АСЕНОВГРАД търси да назначи:
„Лекар,специализант по хирургия“ – 2 свободни места
Повече информация може да получите в администрацията на лечебното заведение.

Към  08.09.2022г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със  свободно работно място – тук

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР,СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПЕДИАТРИЯ“ – тук

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности за 2022 г – тук

Към  22.02.2022г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със  свободно работно място – тук

Към  09.02.2022г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със  свободно работно място за лекар специализант по Образна диагностика – тук

Към  31.01.2022г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти – тук

Към  23.02.2021г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти:

Начална дата за подаване на документи: 15.03.2021г.
Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва): 15.04.2021г.
Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт): 0331/20453
Мястото финансирано ли е от държавата (да/не): Не

№  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти
1. Хирургия 2
2. Педиатрия 2
3. Акушерство и гинекология 1
4. Анестезиология и интензивно лечение 1
5. Нервни болести 2