Д-р ИВАН  ЙОВКОВ ЧЕРВЕНКОВ 

  • Магистър по медицина от 1988г. – медицинско образование в МУ – Пловдив.

  • 1988 – 2000г. –  лекар-ординатор  в ОАРИЛ на Общинска болница – Асеновград.

  • 1994г. –  придобита специалност ”Анестезиология и интензивно лечение”. 

  • 2000 – 2004г. – Началник на ОАИЛ към „МБАЛ-Асеновград“ЕООД.

  • От 2004г. до момента – Управител на „МБАЛ-Асеновград“ЕООД.

  • Магистър по „Здравен мениджмънт” в МУ Пловдив.

  • Магистър  по „Публична администрация” в ПУ „Паисий Хилендарски“.

  • Професионален опит в областта на здравеопазването – 32 години.

тел. 0331  20 450