СТРУКТУРА

Отделението разполага с 35 легла,

  • кардиологични – 14 легла от които:
    • интензивни кардиологични – 6 легла
    • ревматологични – 4 легла
    • пулмологичен сектор – 11 легла
  • Функционална диагностика
  • Неинвазивна сърдечно-съдова диагностика

В отделението работят 6 лекари: 3 кардиолози, 1 пневмофтизиатър и двама терапевти, 11 медицински сестри и 6 санитари. Образованието и квалификацията на всички кадри са съответстващи на заеманата длъжност. Кадровата обезпеченост дава възможност за непрекъснат режим на работа и безотказен прием на пациенти.

ДЕЙНОСТ

Активно лечение на всички сърдечно-съдови и белодробни заболявания. Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови заболявания. Съвременно мониториране на всички жизнени функции. Селекция и насочване на подходящи болни за инвазивна кардиология и кардиохирургия.
Отделението разполага с достатъчна материална база за цялостно разгръщане на диагностична и терапевтична дейност по профила си, собствена апаратура на разположение с възможност за ползване при необходимост за всеки пациент: Холтер система, Съвременни електрокардиографи, Инфузионни помпи, Пациентнти монитори, Система за велотест, Ехокардиограф.

Началник отделение – Д-р ИВАНОВ – Вътрешни болести и Кардиология
Ординатори –  Д-р ПИСАНОВА, Д-р ЧОЛАК, Д-р ВЕЛЧЕВ, Д-р НИКОЛОВ
Старша мед. сестра – Т. ПОПИВАНОВА

Телефони:
0331 / 20 485 – лекари
0331 / 20 424 – мед. сестри
GSM : 0886 34 93 70