Връщане към Стационарен блок

Отделение по неврология

СТРУКТУРА

Неврологично отделение разполага 33 легла от които
–  Неврологични – 26 легла;
–  Интензивни – 7 легла;
–  Приемно-консултативен кабинет
–  ЕЕГ – кабинет
–  ЕМГ – кабинет /лаборатория/
–  Кабинет доплерова сонография

– Кабинет по отоневрология

ДЕЙНОСТ

Извършват се първични и вторични неврологични прегледи, диагностика, лечение и професионални грижи от медицинските специалисти на заболявания на централната и периферната нервна система.
Осигурява спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение. За пациентите полагат грижа 5  лекари с призната специалност “Неврология”, 12 медицински сестри и 6 санитари. Трима специализанти.

Началник отделение – Д-Р СТОЯНОВА

Ординатори – Проф. Д-Р ХАДЖИПЕТРОВА,  Д-Р КУЗМАНОВА,  Д-Р ВЪЛЧИНОВ,  Д-Р ЛЮНГОВА

Специализанти –  Д-Р ЧЕРВЕНКОВ, Д-Р ТЕРЗИЕВА, Д-Р  КЕРЕЧИЕВ


Старша мед. сестра – АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА
Телефони:   0331/ 20 489 – лекари
0331/ 20 448 – мед. сестри
GSM : 0886 35 16 99