Връщане към Стационарен блок

Второ вътрешно отделение

СТРУКТУРА

Отделението Разполага с 35 легла
-гастроентерологични – 17 легла
-ендокринологични – 7 легла
-нефрологични – 11 легла
Кабинет за обучение на диабетици
Кабинет горна ендоскопия
Кабинет долна ендоскопия
Кабинет за коремна и доплерова ехография

В отделението работят 10 лекари ,11 медицински сестри и 6 санитари. Квалификацията на всички кадри съответства на заеманата длъжност. Двама специализанти.

ДЕЙНОСТ

Диагностика и активно лечение на болни с гастроентерологични, общотерапевтични, нефрологични и ендокринологични заболявания.
Отделението разполага с  кардиограф за диагностика, инфузионни помпи, дефибрилатор, пациентни монитори, ехограф с възможност за контрастна ехография, видео-гастроскоп, видео-колоноскоп и др.

Началник отделение – Д-р ПЕПЕЛАНОВ – ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Ординатори по специалности:

                          Д-р ТОДОРОВ-НЕФРОЛОГИЯ

                         Д-р ШИКЕРОВА-ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

                         Д-р ВИДЕВА – ЕНДОКРИНОЛОГИЯ                    

                                   Д-р ТЕНЕВА  – ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
                                   Д-р ПЕНКОВА – ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

                         Д-р РАДОЕВА- ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

                         Д-р НИЗАМОВА-ТОКСИКОЛОГИЯ

                                                 

Старша мед. сестра – Н. Сариева

Телефони: 0331 / 20 475 – лекари
0331/20 474  – мед. сестри
GSM : 0886 34 93 98