Акушеро – гинекологично отделение

СТРУКТУРА Разполага с 35 легла : -гинекологични – 6 легла -патологична бременност – 9 легла -родилни – 10 -неонатологични – 10 – Приемно-консултативен кабинет – Операционна зала – Родилна зала – Септична родилна зала – операционна към родилна зала За осъществяване на оперативна дейност отделението разполага с 2 операционни зали, оборудвани с апарат за обща …

Второ вътрешно отделение

СТРУКТУРА Отделението Разполага с 35 легла -гастроентерологични – 17 легла -ендокринологични – 7 легла -нефрологични – 11 легла Кабинет за обучение на диабетици Кабинет горна ендоскопия Кабинет долна ендоскопия Кабинет за коремна и доплерова ехография В отделението работят 10 лекари ,11 медицински сестри и 6 санитари. Квалификацията на всички кадри съответства на заеманата длъжност. Двама …

Детско отделение

СТРУКТУРА Разполага с 30 болнични легла. – Кърмачески – 18 легла; – Неинфекциозни – 12 легла; – Приемно-консултативен кабинет. ДЕЙНОСТ За малките ни пациенти полагат грижа 7 лекари – 4 с призната специалност Детски болести, 1 специализант, 2-ма новозавършили лекари,  12 медицински сестри  и  6 санитари. В отделението се извършва диагностично уточняване и активно лечение …

Отделение за хемодиализа

СТРУКТУРА Разполага със 9 диализни поста, позиционирани в две зали, вкл. жълта зала. Възможност за диализиране на пациенти в ОАИЛ. Кабинет за диспансерно наблюдение на болни с ІІ и ІІІ стадий на ХБН  на парадиализно лечение; Сектор за домашен патронаж и подготовка на болни за перитониална диализа; Технически сектор – сектор за подготовка обработка на …

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

СТРУКТУРА Изцяло обновено, отделението разполага с 6 интензивни легла, разположени в три болнични зали и самостоятелна стая за изолация на тежко болни. Отделението е със самостоятелна вентилационна система за поддържане на оптимална температура. Кабинет за преданестезиологична консултация към ДКБ на лечебното заведение. ДЕЙНОСТ Обект на отделението са всички  пациенти, нуждаещи се от непрекъснато наблюдение. В …

Отделение по неврология

СТРУКТУРА Неврологично отделение разполага 33 легла от които –  Неврологични – 26 легла; –  Интензивни – 7 легла; –  Приемно-консултативен кабинет –  ЕЕГ – кабинет –  ЕМГ – кабинет /лаборатория/ –  Кабинет доплерова сонография – Кабинет по отоневрология ДЕЙНОСТ Извършват се първични и вторични неврологични прегледи, диагностика, лечение и професионални грижи от медицинските специалисти на …

Отделение УНГ

СТРУКТУРА Отделението разполага разполага с 10 легла и  Приемно – консултативен кабинет. ДЕЙНОСТ В отделението се извършват планови и спешни операции. Разполага с аудиометър и ушен микроскоп,тимпанометър,ЕКГ апарат. В отделението работят 2 лекари,5 мед.сестри Началник отделение – Д-р Г. ХАДЖИЛАМБРЕВ Ординатор – Д-р К. ВАНГЕЛОВА Старша мед. сестра – К. КАРАЛАНОВА Телефони: 0331 / 20 …

Първо вътрешно отделение

СТРУКТУРА Отделението разполага с 35 легла, кардиологични – 14 легла от които: интензивни кардиологични – 6 легла ревматологични – 4 легла пулмологичен сектор – 11 легла Функционална диагностика Неинвазивна сърдечно-съдова диагностика В отделението работят 6 лекари: 3 кардиолози, 1 пневмофтизиатър и двама терапевти, 11 медицински сестри и 6 санитари. Образованието и квалификацията на всички кадри …

Хирургично отделение

СТРУКТУРА Разполага с 30 болнични легла, – Хирургични – 30 – Операционни зали – Зала за лапароскопска интервенция – Приемно-консултативен кабинет ДЕЙНОСТ В отделението работят 7 лекари –  5 от тях са с призната специалност „ Хирургия“,  1 със специалност „Кардиология“ и 1 специализант по хирургия , 11 мед.сестри и 8 санитари. Хирургично отделение осигурява …