Връщане към Диагностично-консултативен блок

Отделение за образна диагностика

СТРУКТУРА

Отделението разполаг с : Мамограф, компютърен томограф / КТ / , 1 графичен  пост, 1 скопичен пост, 2 мобилни рентгенови апарата

ДЕЙНОСТ

Извършват се всички видове рентгеноскопични и рентгенографични изследвания на скелета, белодробна и храносмилателна системи; пълна гама специализирани и контрастни изследвания на отделителната система; томографии, КАТ-скенер, контрастни изследвания
Отделението е лицензирано, с доказан професионален престиж,  на 24-часов режим на работа.
Медицинският екип е висококвалифициран с богата практика и висок професионализъм.
В отделението работят: 5-ма лекари – 4-ма със специалност „Образна диагностика“ и 1 лекар-специализант по „Образна диагностика“, 10 рентгенови лаборанти  и 1 санитар.

Началник отделение – .Д-р КАЛИНОВ
Ординатори : Д-р ПЕТРОВА,   Д-р ЩИНКОВ,   Д-р ГЕОРГИЕВА,  Д-р СИМОВ
Старши рентгенов лаборант –  С. Шишкова
Телефони: 0331/ 20 459
GSM : 0886 349870