Връщане към Диагностично-консултативен блок

Микробиологична лаборатория

ДЕЙНОСТ
В лабораторията се извършват следните видове анализи:

  • изследване на гърлен, назофарингеален секрет и храчка
  • микробиологично изследване на урина
  • микробиологично изследване на материали от гениталния тракт
  • микробиологично изследване на изпражнения
  • микробиологично изследване на ликвор
  • микробиологично изследване на кръв
  • микробиологично изследване на материали от рани
  • определяне на антимикробна чувствителност

Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на микробиологичните лаборатории.

Началник лаборатория – Д-р ЛИЛЯНОВА
Ординатор : Д-р СПАСОВА
Телефони: 0331 / 20 437
GSM : 0884 / 822 420