I. Администрация

  • Организатор стопански дейности  –  тел. 0886/ 351 485
  • Информационно звено    –    тел. 0331/ 20  413
  • Счетоводство     –   тел. 0331/ 20  455
  • Каса    –   тел. 0331 /20  420
  • Деловодство    –   тел. 0331/ 20  456
  • Личен състав    –   тел. 0331/ 20  454
  • ТРЗ     –   тел. 0331/ 20  427
  • Регистратура    –     тел. 0331/ 20  411;   0887/ 322 079; 0331/ 20 416
  • Факс – 0331 / 2 71 46

II. Централна стерилизационна – 0331/ 20 419
III. Автотранспорт – 0331/ 20 491
IV. Техническа работилница
V. Парно
VI. Кухня
VII. Материално – техническо обслужване /складова база/