Контакти

„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД

гр. Асеновград

ул. „ Ал. Стамболийски“ 28

Управител:  0331 / 20 450 ; 0331 / 6 24 81

Гл. мед. сестра 0331 / 20 453

Централа: 0331 / 20 411 ; GSM : 0887 322 079

факс: 0331 / 2 71 46

E-mail: mbal_asenovgrad@abv.bg

www.mbal-asenovgrad.com

Коментар или въпрос към нас.

* задължителни полета

Създаване и поддръжка - Fast Secure Contact Form