Периодична доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Периодична доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по прило...

Повече

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите н...

Повече

Абонаментно обслужване по поддръжка, ремонт и профилактика на медицинска апаратура, инсталация и съоръжения находящи се в МБАЛ Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване по поддръжка, ремонт и профилактика на медицин...

Повече

Извършване на пране, сушене, гладене и ароматизиране на болнично операционно и постелъчно бельо, болнични чаршафи и работно облекло за нуждите на МБАЛ – Асеновград ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: Извършване на пране, сушене, гладене и ароматизиране на болнично опера...

Повече