Връщане към Свободни работни места

Специалисти по здравни грижи

        Към 02.01.2019г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД   търси да назначи :

    1. Медицинска сестра за отделение по Педиатрия-2.

    2. Медицинска сестра за отделение по Спешна медицина-1.

   3. Акушерка за отделение по Акушерство и гинекология – 1.

   4. Обявен конкурс за старша акушерка  АГО  на  07.12.2018г.