Връщане към Свободни работни места

Специалисти по здравни грижи

        Към 29.05.2019г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  търси да назначи :

    1. Медицинска сестра за отделение по Педиатрия-2.

   2. Акушерка за отделение по Акушерство и гинекология – 1.

   3. Медицинска сестра за Детска стая на АГО – 1