Връщане към Свободни работни места

Специалисти по здравни грижи

        Към 20.09.2018г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД   търси да назначи :

    1. Медицинска сестра за отделение по Педиатрия-2.

    2. Медицинска сестра за отделение по Спешна медицина-1.

     3. Акушерка за отделение по Акушерство и гинекология – 1.