Връщане към Свободни работни места

Лекари

         Към  14.12.2017г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места :

 

  1. ЛЕКАР С ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО  ЛЕЧЕНИЕ.