Връщане към Свободни работни места

Лекари

   Към  11. 05. 2021г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места за лекари:

         1. Лекар с необходимата квалификация за работа в неонатологичен сектор на АГО.