Връщане към Свободни работни места

Лекари

         Към  20.09.2018г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места :

 

                        Няма свободни позиции