Връщане към Свободни работни места

Лекари

18.07.2022г.
Конкурс за заемане на длъжността „Началник Отделение по Анестезиология и интензивно лечение“ в „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД за срок от три години – виж повече

11.05.2021г.
„МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните свободни работни места за лекари:
1. Лекар с необходимата квалификация за работа в неонатологичен сектор на АГО.

06.07.2022 г.
Конкурс за заемане на длъжността
„Началник Отделение по диализно лечение“ в „МБАЛ – Асеновград“ЕООД за срок от 3 години – виж повече