Връщане към Свободни работни места

Лекари

         Към  02.01.2019г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места :

 

              Няма свободни позиции !!!