Връщане към Свободни работни места

Лекари – специализанти

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности за 2022 г – тук

 

Към  22.02.2022г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със  свободно работно място – тук

 

Към  09.02.2022г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със  свободно работно място за лекар специализант по Образна диагностика – тук

 

Към  31.01.2022г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти – тук

 

 

Към  23.02.2021г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти:

Начална дата за подаване на документи: 15.03.2021г.
Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва): 15.04.2021г.
Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт): 0331/20453
Мястото финансирано ли е от държавата (да/не): Не

№  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти
1. Хирургия 2
2. Педиатрия 2
3. Акушерство и гинекология 1
4. Анестезиология и интензивно лечение 1
5. Нервни болести 2