Връщане към Свободни работни места

Лекари – специализанти

 Към  16.09.2019г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със следните

свободни работни места за лекари специализанти:

 

1.Лекар- специализант по хирургия -1 бр.

2. Лекар-специализант по образна диагностика- 1 бр.

3. Лекар-специализант по вътрешни болести- 2 бр.

4. Лекар-специализант по анестезиология и интензивно лечение-1бр.