Връщане към Свободни работни места

Лекари – специализанти

 Към  14.12.2017г.  “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  разполага със следните

свободни работни места за лекари специализанти:

 

1. Лекар- специализант по анестезиология и интензивно лечение-1 бр.

2. Лекар- специализант по хирургия -1 бр.

3. Лекар-специализант по образна диагностика- 1 бр.