Връщане към Свободни работни места

Лекари – специализанти

 Към  18.02.2020г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със следните

свободни работни места за лекари специализанти:

 

1.Лекар- специализант по хирургия -1 бр.

2. Лекар-специализант по вътрешни болести- 2 бр.