Връщане към Свободни работни места

Друг персонал

       Към 20.09.2018г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                              

        свободни работни места :

 

   1. Готвач – 1