Връщане към Свободни работни места

Друг персонал

       Към 14.12.2017г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                              

                                        свободни работни места :

 

 НЯМА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ