Връщане към Свободни работни места

Друг персонал

       Към 04.01.2019г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                              

       свободни работни места :

           1. Готвач.

          Длъжностните характеристики  са на разположение на желаещите в личен състав на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД.