Връщане към Свободни работни места

Друг персонал

       Към 16. 09. 2019г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                              

       свободни работни места :

       Няма свободни позиции