Връщане към Свободни работни места

Друг персонал

       Към 26. 02. 2020г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                              

       свободни работни места :

       1. Санитар за работа в Хирургично отделение /операционна зала/ – един.