Връщане към Свободни работни места

Други

„МБАЛ-Асеновград“ ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ – виж тук