Връщане към Информация

Свободни работни места

Лекари

         Към  25.05.2018г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места :                           Няма свободни позиции     …

Лекари – специализанти

 Към  25.05.2018г.  “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти:   1.Лекар- специализант по хирургия -1 бр. 2. Лекар-специализант по образна диагностика- 1 бр.          

Специалисти по здравни грижи

        Към 25.05.2018г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД   търси да назначи :     Няма свободни позиции          

Друг персонал

       Към 25.05.2018г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                                       свободни работни места :    НЯМА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ