Връщане към Информация

Свободни работни места

Лекари

   Към  11. 05. 2021г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места за лекари:          1. Лекар с необходимата квалификация за работа в неонатологичен сектор на АГО.   …

Лекари – специализанти

Към  23.02.2021г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти: Начална дата за подаване на документи: 15.03.2021г. Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва): 15.04.2021г. Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт): 0331/20453 Мястото финансирано ли е от държавата (да/не): Не №  Специалност Брой обявени …

Специалисти по здравни грижи

        Към 11.05.2021г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  търси да назначи :    1. Медицинска сестра за отделение по Педиатрия-2.    2. Акушерка за отделение по Акушерство и гинекология – 1.    3. Медицинска сестра за Детска стая на АГО – 1.    4. Медицинска сестра за Отделение по хемодиализа – 1.