Връщане към Информация

Свободни работни места

Лекари

         Към  14.12.2017г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места :     1. ЛЕКАР С ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО  ЛЕЧЕНИЕ.        

Лекари – специализанти

 Към  14.12.2017г.  “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти:   1. Лекар- специализант по анестезиология и интензивно лечение-1 бр. 2. Лекар- специализант по хирургия -1 бр. 3. Лекар-специализант по образна диагностика- 1 бр.          

Специалисти по здравни грижи

        Към 14.12.2017г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД   търси да назначи : Няма свободни места          

Друг персонал

       Към 14.12.2017г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                                                                       свободни работни места …