Връщане към Информация

Свободни работни места

Лекари

   Към  29. 05. 2019г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места за лекари:          1. Един лекар с необходимата квалификация за работа в неонатологичен сектор на АГО. …

Лекари – специализанти

 Към  29.05.2019г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти:   1.Лекар- специализант по хирургия -1 бр. 2. Лекар-специализант по образна диагностика- 1 бр. 3. Лекар-специализант по вътрешни болести- 2 бр. 4. Лекар-специализант по анестезиология и интензивно лечение-1бр.            

Специалисти по здравни грижи

        Към 29.05.2019г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  търси да назначи :     1. Медицинска сестра за отделение по Педиатрия-2.    2. Акушерка за отделение по Акушерство и гинекология – 1.    3. Медицинска сестра за Детска стая на АГО – 1          

Друг персонал

       Към 29. 05. 2019г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                                      свободни работни места :        Няма свободни позиции