Връщане към Информация

Свободни работни места

Лекари

         Към  07.12.2018г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места :                 Няма свободни позиции !!!        

Лекари – специализанти

 Към  07.12.2018г.  “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти:   1.Лекар- специализант по хирургия -1 бр. 2. Лекар-специализант по образна диагностика- 1 бр. 3. Лекар-специализант по вътрешни болести- 1 бр          

Специалисти по здравни грижи

        Към 07.12.2018г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД   търси да назначи :     1. Медицинска сестра за отделение по Педиатрия-2.     2. Медицинска сестра за отделение по Спешна медицина-1.    3. Акушерка за отделение по Акушерство и гинекология – 1.    4. Обявен конкурс за старша акушерка  АГО  на  07.12.2018г.          

Друг персонал

       Към 07.12.2018г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                                       свободни работни места :      Няма свободни позиции !!