Връщане към Информация

Свободни работни места

Други

„МБАЛ-Асеновград“ ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ – виж тук  

Лекари

18.07.2022г. Конкурс за заемане на длъжността „Началник Отделение по Анестезиология и интензивно лечение“ в „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД за срок от три години – виж повече 11.05.2021г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните свободни работни места за лекари: 1. Лекар с необходимата квалификация за работа в неонатологичен сектор на АГО. 06.07.2022 г. Конкурс за заемане на длъжността „Началник …

Лекари – специализанти

Към  26.09.2022 МБАЛ АСЕНОВГРАД търси да назначи: „Лекар,специализант по хирургия“ – 2 свободни места Повече информация може да получите в администрацията на лечебното заведение.   Към  08.09.2022г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД  разполага със  свободно работно място – тук   КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР,СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПЕДИАТРИЯ“ – тук Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности …

Специалисти по здравни грижи

Към 23.02.2022г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  търси да назначи : „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД търси да назначи мед. сестра за работа в отделение по Хирургия.   Към 11.05.2021г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  търси да назначи :    1. Медицинска сестра за отделение по Педиатрия-2.    2. Акушерка за отделение по Акушерство и гинекология – 1.    3. Медицинска сестра за Детска стая на …