Връщане към Информация

Свободни работни места

Лекари

         Към  02.01.2019г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД  обявява следните                                                   свободни работни места :                 Няма свободни позиции !!!        

Лекари – специализанти

 Към  02.01.2019г.  “МБАЛ-Асеновград”ЕООД  разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти:   1.Лекар- специализант по хирургия -1 бр. 2. Лекар-специализант по образна диагностика- 1 бр. 3. Лекар-специализант по вътрешни болести- 1 бр 4. Лекар- специализант – нервни болести – 1бр.          

Специалисти по здравни грижи

        Към 02.01.2019г. “МБАЛ-Асеновград”ЕООД   търси да назначи :     1. Медицинска сестра за отделение по Педиатрия-2.     2. Медицинска сестра за отделение по Спешна медицина-1.    3. Акушерка за отделение по Акушерство и гинекология – 1.    4. Обявен конкурс за старша акушерка  АГО  на  07.12.2018г.          

Друг персонал

       Към 04.01.2019г. „МБАЛ-Асеновград“ЕООД   обявява следните                                                      свободни работни места :            1. Готвач.           Длъжностните характеристики  са на разположение …