Връщане към За Лечебното заведение

История

„МБАЛ-АСЕНОВГРАД“ ЕООД изказва своите благодарности на д-р Иван Василев, проследил историческото развитие на Асеновградската болница. Автор на книгите „История на здравеопазването и болничното дело в Асеновград“, „100 години болнично дело в Асеновград“ и още над 150 публикации във вестници и сборници, предимно из историята на здравеопазването и болничното дело. Цитираните книги автора посвещава на основоположниците и техните последователи, чиято човешка и професионална съдба остава завинаги свързана със създаването и развитието на болничното дело в Асеновград. Те няма да бъдат забравени !!!

ТУК ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ОТКЪСИ ОТ КНИГИТЕ НА Д-Р ВАСИЛЕВ:

Данните за здравеопазването в Асеновград преди Освобождението и непосредствено след него са доста оскъдни. От историята на града черпим сведения, че Стоян Джансъза-аптекар, е взел участие в Априлското въстани през 1876г., поради което е изгонен от гръцкото население и отива в Бачковския манастир, където става счетоводител. Данни за лекари преди Освобождението няма, но вероятно тук е практикувал лекар или знахар. След Освобождението(1878г) на частна практика е лекарят Павел Унгара ,дошъл с освободителните войски ,оженил се в Станимака  и останал да живее тук. Практикувал е също д-р Божани – атински възпитаник. Работил е от 1895 до 1918г., след което се преместил в Атина. Както е видно, първите лекари в Асеновград са били гърци, тъй като три четвърти от населението са били гърци. По-известни гръцки лекари в Асеновград са: д-р Николо Пендовелес; д-р Апостол Доксиядис / 1919г. заминава за Атина, където става министър на здравеопазването/    и д-р Леонид Доксиядис.

За обществено организирано здравеопазване може да се говори едва след Освобождението на България. Първата болнична сграда в Асеновград е построена през 1910г. и е открита през 1911г. с 19 легла. Първият болничен лекар е д-р Николо Пендовелес.

Тежко е било състоянието на майчиното и детското здравеопазване. По време на раждане жените са били обслужвани от самозвани лечителки-„баби“, поради което майчината смъртност е била много висока. Родилния дом е открит на 10.02.1936г. в бившата тютюнева фабрика на Каламанди. Той се завежда от д-р Борис Милев, първия акушер-гинеколог в града. Родилния дом имал само три легла. Д-р Милев е роден на 22.01.1894г. в Асеновград. Следва медицина в Монпелие и Женева, а завършва в Неапол-Италия. През 1924-1925г. специализира акушерство и гинекология в Париж. Виден общественик с огромен принос в модерното водоснабдяване на града.

Д-р Сотир Каварджиев – роден в Асеновград на 14.02.1907г. Завършва медицина в Лозана. Специализира акушерство и гинекология в Хайделберг-Германия.