В „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД се осъществяват следните лечебни дейности :
Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:

 • вътрешни болести по следните профили: гастроентерология, нефрология, ендокринология, кардиология, пулмология
 • педиатрия ;
 • акушерство и гинекология ;
 • неонатология;
 • хирургия
 • нервни болести;
 • ушно-носно-гърлени болести;
 • анестезиология и интензивно лечение;
 • хемодиализа,
 • физикална терапия и рехабилитация;
 • лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика ;
 • родилна помощ;
 • спешна медицина;
 • съдебна медицина;