За Лечебното заведение

В „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД се осъществяват следните лечебни дейности :
Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:

 • вътрешни болести по следните профили: гастроентерология, нефрология, ендокринология, кардиология, пулмология
 • педиатрия ;
 • акушерство и гинекология ;
 • неонатология;
 • хирургия
 • нервни болести;
 • ушно-носно-гърлени болести;
 • анестезиология и интензивно лечение;
 • хемодиализа,
 • физикална терапия и рехабилитация;
 • лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика ;
 • родилна помощ;
 • спешна медицина;
 • съдебна медицина;

Управител – Д-р ИВАН ЧЕРВЕНКОВ – тел.: 0331 / 20 450
Главна мед. сестра  – ГАЛЯ КИЯЕВА – тел.: 0331 / 20 453
Главен счетоводител -ДЕСИСЛАВА СИРАКОВА – тел.: 0331/ 20 455

Болницата днес

Поздравителни адреси по случай 100-годишния юбилей на болницата Галерия Списък на персонала, работещ в „МБАЛ-АСЕНОВГРАД“ ЕООД, при честване 100 години от съществуването си      

История

Данните за здравеопазването в Асеновград преди Освобождението и непосредствено след него са доста оскъдни.Данни за лекари преди Освобождението няма, но вероятно тук е практикувал лекар или знахар.След Освобождението(1878г) на частна практика е лекарят Павел Унгара ,дошъл с освободителните войски ,оженил се в Станимака  и останал да живее тук.Практикувал е също д-р Божани – атински възпитаник.Работил …

Мисия

МисияМисияМисияМисияМисияМисия МисияМисияМисияМисияМисияМисия

УПРАВИТЕЛ

                                                                     Д-р ИВАН  ЙОВКОВ ЧЕРВЕНКОВ  Магистър по медицина от 1988г. – медицинско образование в МУ – Пловдив. 1988 – 2000г. –  лекар-ординатор …